Skip to content
e-eleWator zachodniopomorski miesięcznik literacki

o e-eleWatorze

Internetowy zachodniopomorski miesięcznik literacki e-eleWator to nieograniczona i wyjątkowa przestrzeń stworzona dla słowa, dla niego i dzięki niemu istniejąca, korzystająca z jego wszelkich wcieleń. Ma otwartą formułę oraz formę, w której podstawowym i najważniejszym kryterium doboru tekstów jest ich literacka, artystyczna wartość. Dzięki tej otwartości, na łamach miesięcznika spotykają się autorzy w różnym wieku, z różnych generacji, reprezentanci odmiennych stylów, estetyk, a nawet światopoglądów. Taka otwarta formuła redakcyjna sprawia, że właściwie w każdym numerze e-eleWatora można odnaleźć interesujące zestawienia tekstów, które – przy całym indywidualnym zróżnicowaniu postaw artystycznych i życiowych doświadczeń autorek i autorów – dotkną pewnych wspólnych sfer obecnych w naszej współczesności, tworząc szersze literackie i kulturowe konteksty. To w województwie zachodniopomorskim wyjątkowa inicjatywa tego typu.

Nazwa zachodniopomorskiego internetowego miesięcznika literackiego e-eleWator, w jawny sposób nawiązuje do istniejącego od 2012 roku kwartalnika literacko-kulturalnego „eleWator”, który wydawany jest w formie papierowej i elektronicznej (e-book pdf) przez szczecińską Fundację Literatury imienia Henryka Berezy. Po jedenastu latach wydawania „eleWator” uchodzi za jedno z najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych. Tematyka literacka, kulturalna i artystyczna stanowią w nim główną oś, a czasopismo jest platformą dialogu, z charakterystyczną dla współczesności różnorodnością estetyczną i światopoglądową, a tym samym wpisuje się w bieżącą i ponadczasową refleksję nad kondycją polskiej i światowej kultury.

Internetowy miesięcznik literacki e-eleWator nie jest jednak powieleniem zawartości kwartalnika „eleWator” i nie taki też jest cel jego tworzenia. To byt niezależny. Natomiast oba tytuły funkcjonują na zasadzie współpracy, wzajemnych inspiracji i wspierania się.

e-eleWator stawia sobie za cel propagowanie czytelnictwa w województwie zachodniopomorskim, a dzięki swojemu nieograniczonemu internetowemu zasięgowi oczywiście także w całej Polsce. To miejsce, w którym promowana jest literatura ambitna o wyraźnych walorach i cechach artystycznych, tak więc czytelnicy nie znajdą w nim poczytnych i tradycyjnych kryminałów czy romansów. Mogą za to spodziewać się prozy niekomercyjnej, poezji czy autorskich felietonów; literatury, która poszukuje oryginalnych rozwiązań formalnych. e-eleWator to także szansa dla tych, którzy za jego pośrednictwem chcą przedstawić własną, artystyczną wizję rzeczywistości i zaistnieć w świadomości czytelników.

Literatura to niezmierzony świat różnorodnych możliwości. Nie każdy znalazł do niego drzwi, nie każdy też dysponuje odpowiednim do nich kluczem. W e-eleWatorze staramy się otwierać te drzwi możliwie szeroko, wierząc, że zachęcimy do przekroczenia ich progu zarówno wielu twórców, jak i licznych czytelników. 

redagują: Tomasz Hrynacz, Maciej Kulis, Konrad Liskowacki, Paweł Nowakowski

redakcja techniczna: Jackie Branc

zdjęcie: Cezary Dubiel

aktualności     o e-eleWatorze     aktualny numer     archiwum     spotkania     media     autorzy e-eleWatora     bibliografia     

wydawca     kontakt     polityka prywatności     copyright © 2023 – 2024 e-eleWator . all rights reserved

zachodniopomorski miesięcznik literacki e-eleWator

copyright © 2023 – 2024 e-eleWator
all rights reserved

Skip to content